1.   Fotos van onlangse vure

‘n Aantal fotos (insluitend lugfotos), wat die omvang van die onlangse groot veldbrande in die Overberg uitlig is onder beskikbaar.  Die GO FPA wil graag die ODM Brandweer bedank insluiting met hul risiko-bepalings vlugte.

 

2.   Kommunikasie gedurende veldbrande

Vervolgens die kommunikasie ondersteuning wat u kan verwag van die GO FPA in die geval van ‘n veldbrand in u area:

a.   Ons bel dadelik die geaffekteerde grondeienaar (as lid is),  naaste grondeienaar en die “FMU” leier/s van die area.  Die oproep sal bepaal of die grondeienaar en FMU leier bewus is van die veldbrand en die kommunikasie van addisionele inligting (bv.  wie die Brandweer se IC is).

b.   SMS aan die bogenoemde groep met “updates” en inligting (bv. die koördinering van aktiwiteite).

c.   Eposse aan al die lede in die FMU area met die “updates”.

Let asb, indien u dit nodig het om kontak te maak met die Brandweer en/of u bure tydens ‘n brand kan u onmiddellik vir Louise Wessels kontak by 0833270477.

 

3.   Brandbestuurseenhede of te wel “FMUs”

Ons wil graag ons lede bedank vir hulle bydraes by die veldbrande se bestriding.  Dit blyk dat die FMU-strukture baie waardevol en onmisbaar is by veldbrande – veral met koördinering van ondersteuning tussen die grondeienaars en die Brandweer.  Indien u nog nie georganiseer is in ‘n “FMU” nie of onseker is watter een u aan behoort kontak Henrietta by info@overbergfpa.co.za of 0284251690 x216.

Ons hoor graag van enige voorstelle en bekommernisse om beter brandveilig te wees en/of verbetering van ons diens aan u. Stuur asseblief epos aan Henrietta.

Photos taken by Louise Wessels of the Greater Overberg FPA on 09/02/2015 between 9:30 and 10:30